กำหนดการวันแม่แห่งชาติ


กำหนดการ
จัดพิธีถวายพระพร ฯ และงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554
ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554
ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบางแค
******************


เวลา 08.30 น. - พิธีถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ อาคารศาลาธรรม
เวลา 09.00 น. - ผู้สูงอายุ แขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่พร้อมกัน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านบางแค
- ประธานประกอบพิธีถวายพระพร
• ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
• เปิดกรวยดอกไม้
• กล่าวถวายพระพรชัยมงคล
• ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา
- ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน
- พิธีมอบรางวัล
• กิจกรรม “เขียน รัก บอกความในใจถึงลูกผู้เป็นที่รัก”
• กิจกรรมประกวดภาพถ่าย “ความรัก ความผูกพัน ฉันกับแม่”
- การแสดงบนเวที
• ชมรมผู้สูงอายุบางแค/บ้านทิพย์สุคนธ์
• การแสดงหุ่นสายเฉลิมพระเกียรติ ชุด “พระรามตามกวาง”
โดย ชมรมผู้สูงอายุรักษ์วัฒนธรรมไทย (คุณประเสริฐ สุวรรณวัฒน์)
• การแสดงมายากล โดย ชายมายากล
- พิธี ลูกรำลึกพระคุณแม่ (ผู้สูงอายุหญิงจากบ้านบางแคและชุมชน จำนวน 9 คู่)
เวลา 11.30 น. - รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
เวลา 12.30 น. - กลุ่มผู้แทนศูนย์ ฯ ผู้สูงอายุบ้านบางแค มอบเงินทำบุญไถ่ชีวิต โค-กระบือ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
- เยี่ยมเยียนบ้านพักคนชราคณะศิษย์พ่อปู่เจ้ายี่กอฮง อ.สามพราน จ.นครปฐม
เวลา 15.30 น. - ปิดงาน


***********************


หมายเหตุ
1) บริษัทสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด จัดเลี้ยงไอศกรีม 2 ถัง ขนมว่าง 300 ชิ้น น้ำดื่มขวดเล็ก
2) สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน มอบผ้าขนหนู ผู้สูงอายุ 100 ท่าน และบริจาคเงินส่วนหนึ่ง